Ankara’da program ve tüzük taslağı tartışıldı

Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor Girişimi (SBGYG) Ankara bileşenleri  24 Aralık Cumartesi günü Emekli-Sen Genel Merkezi’nde program ve tüzük taslağını tartıştı.

Saat 14.00’de başlayan toplantıda ilk önce uzun yıllardır ayrı ayrı hareket eden eski İKD, İLD , İGD ve BDH’lilerin bir araya gelmesiyle oluşturulan SBGYG’nin kuruluş süreci anlatıldı. Kuruluş sürecinin ardından birlikte ortaya konan etkinlik ve eylemler aktarıldı. Likidasyona son vermek ve partiyi yeniden inşa etmek üzere bir araya gelen kadrolar bu süreçte yer almak isteyen herkesin özne olduğu düşüncesiyle girişime sunulan program ve tüzük taslağını değerlendirmeye açtı.

Daha sonra tek tek SBGYG katılımcıları söz alarak girişimle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Genel olarak sürecin çok önemli olduğu, dünya işçi ve emekçi hareketleri ile Türkiye koşullarının işçi sınıfı partisine olan ihtiyacı derinden hissettirdiği dile getirildi. Böylesi bir dönemde, 1920 yılında Mustafa Suphilerin açtığı yolda, likidatör, burjuvazi yardakçısı olmuş kişiler dışında herkesin tarihimiz olarak sahiplenilmesi gerektiği belirtildi.

Katılımcıların konuşmalarının ardından program ve tüzük taslağı maddeler halinde tartışıldı. Gencinden yaşlısına tüm katılımcıların aktif olarak fikirlerini beyan ettiği dinamik bir tartışma sürecinin ardından taslak metnine sadık kalınarak metin komisyonuna sunulmak üzere bazı maddelere ek, bazı maddelere ise değişiklik yapılması önerildi.

Toplantının sonunda Girişim’in çalışmalara Ankara’da da hız vereceği ve bu sürecin katkı vermek isteyen herkesle elbirliğiyle örülmeye devam edileceği belirtildi.

Bu yazı genel içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.