SİP’liler Barış Mitingine katılan Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor Girişimi katılımcılarına saldırdılar.

Dün, (21 Ocak 2012 Cumartesi) Mersin Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen “Savaşa Hayır, Ülkemizde ve Bölgemizde Savaş İstemiyoruz” başlıklı Barış Mitingi Mersin’de yapıldı. TKP yasal kuruluşu için bir platform olan Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor Girişimi’nin Mersin Katılımcıları da mitinge partimiz TKP’nin amblemini taşıyan “Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor” yazılı pankartla, 30 kişi civarında kişiyle mitinge katıldı.
Miting başlamadan önce, Mersin Devlet Hastanesi önünden başlayarak bütün yapılar kortejler oluşturdular. Bu esnada SİP görevlileri bizim kortejimize gelerek arkadaşlarımızdan pankartımızı indirmelerini söylediler. Biliniyordur, bu pankart bizim 1 Mayıs 2011 tarihinden beri Türkiye’nin her yerinde mitinglerde, panellerde, toplantılarda kullandığımız Girişimin adını, amblemini ve logoyu taşıyor.

İsimlerini öğrenemediğimiz SİP görevlileri pankarttaki amblemlerde TKP ismi bulunduğunu, aynı meydanda iki TKP olamayacağını, bu pankartın taşınmasına izin vermeyecekleri söylediler. Arkadaşlarımız bu pankartın Miting Tertip Komitesine bildirildiğini ve onaylandığını, ayrıca siyasi çalışma yaparken farklı siyasi yapılardan izin alma gibi bir geleneğimiz olmadığını, devletin emniyet güçleriyle bir gerginlik beklerken kendini sol sayan bir yapıyla sürtüşmek istemediğimizi belirterek pankartı kaldırmalarının söz konusu olamayacağını bildirdiler.

Ortamın gerginleşmesi üzerine konu Tertip Komitesi’ne iletildi. Tertip Komitesi sürtüşmenin önlenmesi için taraflara yürüyüş kortejindeki yerin değiştirilmesi ve araya başka bir siyasi yapının konulması önerisini getirdiler. SİP görevlileri de biz de yer değişikliğini uygun bulduk ve kabul ettik. Ancak, kortejlerde yer değişikliği yapıldıktan sonra SİP görevlilerinin kışkırtığı SİP üyeleri aniden kalabalık bir grup halinde arkadaşlarımızın bulunduğu yere gelerek pankartı almak için saldırıya geçtiler. Yaşanan çatışma sırasında diğer gruplar ve Tertip Komitesi araya girerek çatışmayı durdurmaya çalıştılar.

Arkadaşlarımız SİP’lilere karşı meşru müdafaa durumunda mücadele ettiler. Ama, biz SİP’lilere göre sayıca azdık. Bu nedenle, bizim arkadaşlarımızdan ve araya giren dost örgüt üyelerinden yaralananlar oldu. Fakat SİP’liler de geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu arada SİP’liler bu kargaşadan yararlanarak bizim pankartımızı kaçırdılar.

Arkadaşlarımız tarafından Tertip Komitesinden pankartın miting bitmeden iadesinin sağlanması ve SİP’lilerin şiddet kullanarak pankartı gasp etmelerinin teşhiri istendi. Tertip Komitesi her iki isteğimizi de haklı ve yerinde buldu. Ancak, Tertip Komitesi bu sözleri yerine getiremedi.

Arkadaşlarımız “Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor Girişimi” yazılı daha küçük diğer bir pankart ile mitinge devam etmişler ve mitingin sonuna kadar alandan ayrılmamışlardır. Mitinge Mersin ve Adana’dan katılan SİP korteji ise, alanı erkenden terk etmek zorunda kalmıştır.

SİP’lilerin, komünist ve devrimci bir yapıya karşı bu sorumsuz, ciddiyetsiz ve özellikle provokatif tavırları Mersin sol ve sosyalist kamuoyunda yaşadıkları yalnızlaşmayı daha da arttıracaktır. Ülkemizde ve bölgemizde savaşın, savaş çığırtkanlığının, saldırıların, göz altıların, tutuklamaların sürdüğü günümüz koşullarında savaşa karşı barıştan yana bir mitingde polisin müdahalesini de davet edebilecek böylesi bir saldırının provokatif niteliği açıktır. Eğer biz de aynı sorumsuzlukla karşılık vermeye kalksa idik, miting AKP’nin Suriye’ye karşı saldırgan politikasını teşhir etmekten çıkar ve solcuların birbirine girdiği haberinden ibaret bir eyleme dönüşürdü.

SİP’liler zorbalıkla TKP’lileri susturacaklarını sanıyorlarsa, daha önce defalarca olduğu gibi, yine yanılacaklardır. Onların bu saldırıları ve zorbalıkları gerçeğin korkusundan kaynaklanmaktadır. Tükenişlerini bugünden görmenin telaşı içerisindedirler. Ancak zorbalıkları daha çabuk tükenmelerinin de yolunu açmaktadır.

Bizler, asli kurucusu olduğumuz Mersin Emek ve Demokrasi Platformu’na çalınan pankartımız iade edilene ve özeleştiri verilene kadar Mersin’de SİP ile ortak iş yapmama, onları platformdan ihraç etme önerimizi götüreceğiz.

Siyasi platformlarda olduğu gibi Mersin Emek ve Demokrasi Platformunda da tarafımızdan SİP’in zorbalığının hesabı sorulacaktır.

Biz, SİP’in bu zorbalığının merkezi bir karar mı yoksa yerel bir densizlik olup olmadığını soruyoruz. Eğer bu zorbalık merkezi bir kararın yansıması ise, hiç kimse bizden susup oturmamızı beklemesin.

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, TKP’lilere karşı her zorbalık hak ettiği cevabı alacaktır.

Suphiden Bilene Gelenek Yaşıyor Girişimi/Mersin

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Bu yazı genel içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.