TKP’miz ilerliyor!

İşçi sınıfının öncü gücü TKP’nin üzerindeki uzun yıllara yayılan likidasyon ve dağınıklık süreci sonlanıyor. TKP bugün eski-yeni yüzlerce yoldaşın iradesiyle yeniden toplanıyor.  TKP’yi yeniden ayağa kaldırmak hedefiyle yola çıkan Suphi’den Bilen’e Gelenek Yaşıyor Girişimi’mizin (SBGYG) örgütlediği “TKP Yasal Kuruluş Genel Hazırlık Konferansı” çeşitli illerden 150’ye yakın delegenin katılımıyla 28-29 Ocak 2012 tarihlerinde İstanbul-Taksim’de Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. TKP’nin yasal alanda kuruluşunun Şubat ayı başında gerçekleştirilmesinin kesinleştirildiği konferansla TKP’liler 28-29 Ocak 1921’de Karadeniz’de katledilen 15 yoldaşın anısını taçlandırmış oldu.
28 Ocak 2011’de saat 10.00’da başlaması planlanan konferans, Bursa katılımcılarından Nurettin Kurtuluş yoldaşımızın sabah saatlerinde, etkinlik öncesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine öğleden sonraya ertelendi.

Bekir Karayel: TKP çalışmasını daha yukarı taşıyacak tüm genç yoldaşlara başarılar diliyorum!
28 Ocak 2012 saat 13.30’da başlayan konferans 1940’lı yıllarda TKP mücadelesine katılan, partimizin dünü ile bugünü arasındaki bağlardan biri olan 92 yaşındaki çınar Bekir Karayel yoldaşımızın konuşmasıyla başladı. Bekir yoldaş konuşmasında TKP’yi yasal alana çıkaracak iradeyi gösteren tüm yoldaşları kutlayarak, TKP çalışmasını daha yukarı taşıyacak genç yoldaşları selamladı.

Nurettin yoldaşın anısı, mücadelemizde yaşayacak!
Bekir yoldaşın konuşmasının ardından konferansımızın divan kuruluna aday gösterilen üyeler oylandı. Bileşenlerin oybirliğiyle aldığı karar sonucu divana geçen yoldaşlarımız ilk olarak Nurettin Kurtuluş yoldaşın yaşamı ve mücadelesinin anlatıldığı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından başta bu sabah hayatını kaybeden Nurettin Kurtuluş yoldaşımız olmak üzere tüm devrim şehitleri anısına saygı duruşu gerçekleştirildi. Saygı duruşu esnasında hep bir ağızdan işçi sınıfının ortak marşı olan Enternasyonal Marşı söylendi.

Saygı duruşunun ardından divan kurulu, gündem önerilerini SBGYG bileşenlerine sundu. Bileşenler divanın oluşturduğu 2 günlük gündem önerisini oy birliğiyle onayladılar. Gündemin onaylanmasının ardından önce çeşitli sebeplerle konferansa katılamayan yoldaşlarımızın mesajlarını okuyan divan kurulu sonrasında süreçle ilgili güncel değerlendirmeyi yapmak üzere komisyon temsilcisini kürsüye çağırdı.

Yapılan konuşmada, 28-29 Ocak 1921’de katledilenler gibi Nurettin Kurtuluş’un da 28-29 Ocak’ta aramızdan ayrıldığı belirtildi. TKP’mizin 1920’den bugüne süren zorlu mücadelesi anlatılırken TKP’nin yaşadığı likidasyonun ardından kadroların dergi, dernek, kültür merkezi gibi çeşitli öbekler etrafında örgütlenerek nihayet bugün SBGYG’yi kurduğu, SBGYG’nin de TKP’yi yeniden kendi adıyla ayağa kaldırma iradesi gösterdiğinin altı çizildi. Marksizmi-Leninizmi bayrak edinen, yığınlara ulaşmış kitlesel bir TKP’nin emperyalistlere, kapitalistlere, Ortadoğu halklarının sürüklenmeye çalışıldığı uçuruma en güzel cevap olacağını dile getirdi.

1940’lardan 2010’lara TKP’liler mücadeleyi yükseltiyor!
Yapılan konuşmaların ardından divan kurulu sürece ilişkin katkı ve yorumlar gündemini başlattı. İşçi sınıfı mücadelesine 70’li, 80’li, 90’lı yıllarda, 2000’li ve 2010’lu yıllarda atılan yoldaşların konferansı selamlayan konuşmaları TKP’nin ve Türkiye işçi sınıfının güneşli günlerinin habercisi niteliğindeydi. Katılımcılar TKP’mizin dünü ve bugününe ilişkin yaptıkları yorumlarda sınıf mücadelesinin tüm zorluklarına rağmen hiçbir dönem durmadığını ve bugün daha da yükseğe taşınacağını gür sesle haykırdılar. Sürece ilişkin katkı ve yorumların ardından konferansa kısa bir ara verildi.

TKP 2012 Programı ve Tüzüğü oybirliğiyle onandı!
Aranın ardından divan kurulu İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakaları, Ankara, İzmir, Mersin, Zonguldak, Bursa illerinde gerçekleşen 12 ayrı toplantı ve suphibilen.org aracılığıyla TKP Program Taslağı’na sunulan katkılar sonucu oluşan son TKP Program Taslağı’nı sunmak üzere program hazırlık komisyonu temsilcisi kürsüye çağırıldı. Program taslağının açıklanmasının ardından eleştiri ve katkıları dile getirdiler. Programda gerçekleştirilen değişikliklerin oylanmasından önce konferansa kısa bir ara daha verildi.

Aranın ardından TKP Program Taslağı’nda gerçekleşen son değişiklikleri tartışmaya başlayan SBGYG bileşenleri “kadınların çalışma koşulları”, “kafa-kol emekçileri/beyaz-mavi yakalı emekçiler kavramları”, “Ortadoğu”, “Emperyalizmin Müslüman Ortadoğu halklarına gerçekleştirdiği saldırılar, Türkiye’nin tutumu, komünistlerin tutumunun ne olması gerektiği”, “hayvan hakları”, “özelleştirmelere karşı alınacak tutum ve özelleştirilen kurumlarımız”, “asgari ücret ve insanca yaşam hakkı”, “HES’ler, nükleer santraller ve enerji sorunu” ve daha pek çok konu hakkında yoğun bir tartışma gerçekleştirdiler. Hazırlanan yeni TKP Programı her kelimesi tüm yoldaşlarca dikkatlice incelenip eleştirilerek konferansın ilk günü saat 20.00’a, ikinci günü (29.01.2012) öğlen saatlerine kadar süren tartışmalar sonucu karara bağlandı. Oy birliğiyle alınan kararlar sonrasında dünya komünist hareketine örnek olacak bir belgeyi ortaya çıkarmanın haklı gururunu tüm katılımcılar paylaşmaktaydı.

Demokratik merkeziyetçilikten vazgeçmeyeceğiz!
29 Ocak 2012’de gerçekleştirilen konferansın 2. günü program tartışmalarının sonlanmasının ardından yeni TKP Tüzüğü’nün tartışılmasıyla devam etti. Komisyon adına tüzük taslağına yönelik olan bazı eleştiriler yanıtlandı. TKP’nin ana ilkelerinden olan demokratik merkeziyetçiliğin hem merkeziyetçiliği savunanlar hem de merkeziyetçiliğe karşı olanlar tarafından eleştirildiği dile getirilirken, dünya komünist hareketinin temel ilkelerinden olan bu maddenin savunucusu olmaya devam edilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamaların ardından divan kurulu yeni TKP Tüzüğü’nü oylamaya sundu. TKP’mizin 2012 Tüzüğü tüm konferans katılımcılarının oy birliğiyle onandı. Tüzüğün onaylanmasının ardından konferansa kısa bir ara daha verildi.

Aranın ardından divan kurulu “TKP’nin yasal başvuru sürecine ilişkin değerlendirmeler” gündemini başlattı. TKP’nin yasal kuruluşu için son adımın kurucu üyeleri belirlemek olduğu açıklandı. Bekir Karayel ve Meryem Karayel yoldaşlarımızın kurucular arasında yer alması önerileri “TKP yaşıyor, savaşıyor” sloganları eşliğinde oy birliğiyle kabul edildi.

Kurucular listesinde yer almak isteyen yoldaşlarımız divan kurulu önünde kuyruk oluşturdular. Genç, yaşlı birçok katılımcı “biz TKP’liyiz” diye haykırmak için divan kurulunun hazırladığı listeye adlarını yazdırdı.

TKP kendi adıyla, orak-çekiçli logosuyla sosyal ve siyasal yaşamdaki meşru yerini alacaktır!
Kurucu üyelik taleplerinin toplanmasının ardından konferans hukuksal sürecin nasıl işleyeceği, olası engellerin neler olduğu ve bunların nasıl aşılabileceğine ilişkin bilgilendirmeleri içeren konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından konferans pek çok katılımcının sürece ilişkin soruları ve katkılarıyla hareketlendi. Katılımcıların istisnasız hepsi konuşmalarında; Marksizmi-Leninizmi benimseyen, logosu orak, çekiç, yıldız; marşı TKP Marşı olan TKP’mizin tarihi adı ve logosuyla siyaset sahnesindeki yerini alması ve bu uğurda ne gerekirse yapılması gerektiğini belirttiler.

Süreç değerlendirmesinin sonrasında divan kurulu öneri ve dilekler gündemini başlattı. Gündem konferans katılımcılarına müjdeli haberlerin duyurulmasıyla başladı.

İlk sözü alan yoldaşımız TKP’nin internet sitesinin duyurusunu gerçekleştirdi. Türkiye Komünist Partisi’nin resmi sitesi bundan sonra http://www.tkp.org olacak. Partimizin tarihsel adını taşıyan internet sitesinin duyurusu konferans katılımcıları tarafından coşkuyla karşılandı.

Ardından Ankara’dan yoldaşlarımız söz alarak TKP’nin Genel Merkezi için Kızılay’da merkezi bir konumda yer bulunduğunun ve bu yerin tutularak hazır hale getirildiğinin haberini konferans katılımcılarıyla paylaştı.

Ankara’daki yoldaşımızdan sözü devralan divan, mücadeleye 40’lı yıllarda katılan Ali Eriş ve Şahabettin Bakırsan yoldaşların TKP Kurucu Üyeleri arasında yer alma taleplerini konferansa ilettiklerini belirtti. Coşkuyla karşılanan bu talebin ardından söz alan yoldaşlar Ataşehir, Ümraniye, Kadıköy bölgesinde örgütlenme çalışmalarını üstleneceklerinin sözünü verdiler.

Bu güzel haberlerin ardından divan kurulu partinin yasal kuruluşu aşamasında işçi, öğrenci, işsiz tüm yoldaşların kendilerini zora sokarak, fedakârca gerçekleştirdikleri maddi ve manevi katkılardan bahsetti. Böylesi coşkulu haberlerin bu katkıların ürünü olduğunu belirtti.

Türkiye işçi sınıfının öncü gücü TKP’yi yeniden ayağa kaldırma iradesi gösteren kadroların “TKP Yasal Kuruluş Genel Hazırlık Konferansı” http://www.tkp.org anasayfasında yer alan “TKP I. Kongresi’nin Sonunda Mustafa Suphi Yoldaş’ın Konuşması”nın okunmasıyla geçmişe selam edilmesinin ardından tüm katılımcıların gür sesle “TKP Marşı”nı okumasıyla sona erdi.

İki gün süren konferansta oturumlardan verilen kısa aralara katılımcıların tüm konuşmaları tek bir gündem üzerine odaklanmıştı: “Partiyi kitlelerle buluşturmak”. 17 yaşındaki genç yoldaşlardan 92 yaşındaki çınarımız Bekir Karayel’e kadar tüm katılımcılar, TKP’nin yasal alana çıkışının coşkusu yüreklerinde, kulaklarında “TKP’de dolsun saflar” ezgisiyle mücadeleyi daha yukarı taşımak, işçi-emekçi halk yığınları arasında yaymak için bölgelerine doğru yola çıktılar.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Bu yazı genel içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.